Developerská spoločnosť
GAP REAL s.r.o.
realizuje projekt administratívnej budovy pre Nitriansky samosprávny kraj.